O nás

Jsme prodejna asijských potravin a zboží v Praze v Nuslích. Najdete u nás produkty především z Vietnamu, Thajska, Koreje, Japonska… . Nabízíme ingredience i přátelskou radu ke stále oblíbenější domací přípravě asijských jídel, ale najdete u nás i předpřipravené či hotové dobroty pro snadnější přípravu či přímou konzumaci. Máme masové i vegetariánské produkty. Vynikající kávu a další asijské nápoje. Doporučujeme vyzkoušet stále oblíbenější kimchi, jednu z nejzdravějších potravin. Přijďte se k nám podívat, nebo si prohlédněte náš e-shop a věříme, že vás něco zaujme a udělá vám radost.

Co u nás najdete...

Kimchi více druhů – klasické, méně pálivé, vegetariánské bez rybí omáčky… . Dle receptury korejské rodiny i naše domácí. Zdraví se odehrává částečně ve střevech, přijďte jej podpořit. 😉

Výběr knih asijských receptů. Přijďte se třeba i jen inspirovat, rádi poradíme s přípravou. Vhodné i jako dárek.

Bubble tea na místě, různé druhy a příchutě, velice osvěžující!

Čajový koncentrát různých příchutí pro domácí přípravu více nápojů Bubble tea včetně všech potřebných ingrediencí jako jsou boba kuličky či želé.

Matcha zmrzlina. Zmrzlina s jemným prachem zeleného čaje.

Mochi zmrzlina.

Dárky a dárkové sady poskládané na přání.

Rýžové koláčky Mochi různých příchutí.

Vietnamská káva na filtr s kondenzovaným mlékem.

Kynuté knedlíky Banh Bao. Masové i vegetariánské.

Onigiri japonská svačinka.

Inari japonská svačinka.

Vietnamské rýžové koláčky v banánovém listě.

Letní závitky s kurkumovou plackou. Masové i vegetariánské.

Veškeré ingredience k domácí přípravě Sushi.

Hrnečky, misky, hůlky a jiné příslušenství.

Asijská piva.

Mražené mořské plody.

Koření.

Čerstvé byliny. Koriandr. Citronová tráva. Thajská bazalka, máta… a další.

Gyoza knedlíčky.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hoa Hnízdilová IČ 01233441 se sídlem Rytířova 784/17, Praha, 143 00 zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 12 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Hoa Hnízdilová, adresa: Rytířova 784/17, Praha, 143 00, e-mail: hanidobroty@gmail.com, telefon: 704 788 979
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Martin Hnízdil, adresa: Rytířova 784/17, Praha, 143 00, e-mail: hanidobroty@gmail.com, telefon: 704 788 979

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • poštovní adresa,
  • telefon,
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v digitální i listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.
Save settings
Cookies settings